Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi

W interpretacji z dnia 29 stycznia 2018 r., o znaku 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR, zawarte zostało stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawca będący komandytariuszem w spółce komandytowej jest zobowiązany do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi wpisując w polach od 8 do 140 dane odnoszące się bezpośrednio do spółki komandytowej. Dodatkowo zostało wskazane, że limit 10.000.000 euro wskazany art. 45 ust. 9 UPDOF należy odnosić do przychodów lub kosztów spółki komandytowej, w której wnioskodawca jest wspólnikiem. W sytuacji, w której wnioskodawca przystąpiłby do kolejnej spółki niebędącej osobą prawną i zostałby wyznaczony w tej spółce do sporządzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 25a ust. 1g UPDOF to – przy założeniu, że jest zobowiązany także do złożenia uproszczonego sprawozdania finansowego – powinien on złożyć dwa osobne sprawozdania, oddzielnie dla każdej ze spółek niebędącej osobą prawną.