RSM Poland
Języki

Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 UPDOP na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. – tak wynika z interpretacji indywidualnej DKIS z 24 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.226.2019.1.AS. Dodatkowo Uczestnik − jako posiadacz certyfikatów inwestycyjnych − bierze udział w zarządzaniu Funduszem, przez co Uczestnik i FIZ stanowią również podmioty powiązane.