RSM Poland
Języki

Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji umorzenia udziałów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ponownie potwierdza, że dobrowolne umorzenie udziałów wspólnika stanowi transakcję kontrolowaną w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 UPDOP. Organ wyjaśnił, że umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), będzie mieściło się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 11k ust. 2 UPDOP. Przedmiotowe wynika z interpretacji z 10 czerwca 2020 r. o znaku 0111-KDIB2-1.4010.110.2020.1.AR, 0111-KDIB2-1.4010.111.2020.1.AR oraz 0111-KDIB2-1.4010.112.2020.1.AR.