RSM Poland
Języki

Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji umorzenia udziałów

Zgodnie z interpretacją DKIS z 30 marca 2020 r. o znaku 0111-KDIB1-1.4010.121.2020.1.ŚS dobrowolne zbycie udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia, podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ust. 1 UPDOP. Organ wyjaśnił, że umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), będzie mieściło się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 11k ust. 2 UPDOP.