Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podmioty w upadłości

Spółka postawiona w stan upadłości likwidacyjnej również jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017, jeżeli w tym roku zawierała z podmiotem powiązanym transakcje zakupu lub sprzedaży. Okoliczność, iż główny akcjonariusz spółki nie ma prawnego i faktycznego wpływu na działania spółki powiązanej reprezentowanej przez syndyka masy upadłości nie jest podstawą, aby stwierdzić, że zachodzi (nieprzewidziany w ustawie) „wyjątek” wyłączający ustawowy obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanymi – wynika z interpretacji z 12 lutego 2018 r. o znaku 0115-KDIT2-3.4010.311.2017.1.MK.