Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółką a jej zagranicznym zakładem

Progi o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz art. 25a ust. 1 pkt 1 UPDOF należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim te przychody lub koszty przypisane są do jego zagranicznego zakładu położonego w Polsce. Oznacza to, że nie należy odnosić ustawowych progów do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem (tj. jednostkę macierzystą wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami położonymi w różnych państwach). Takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji ogólnej Ministra Finansów wydanej 26 marca 2018 r. o znaku DCT.8201.5.2018.