Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy fundacją a spółkami powiązanymi

Do transakcji dotyczących przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację znajduje zastosowanie art. 9a UPDOP. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują bowiem zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji w takim przypadku. Gdyby ustawodawca uznał, że Fundacja nie podlega regulacjom art. 9a w zw. z art. 11 UPDOP, wskazałby to wprost, tak jak uczynił np. w odniesieniu do transakcji zawieranych między grupą producentów rolnych (art. 11 ust. 8 UPDOP) – wynika z interpretacji z 14 marca 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.306.2017.1.AZ.