Poland
Języki

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej

DKIS w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2019 r. o znaku 0113-KDIPT2-3.4011.532.2018.2.AC uznał, że zawarcie umowy spółki osobowej podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko w roku, w którym zawarto umowę, ale także w każdym kolejnym roku, w którym umowa ta jest realizowana. Mimo, że zawarcie umowy następuje w określonym momencie, to jednak fakt, iż umowa spółki jest realizowana przez cały okres jej trwania (zawarcie umowy spółki jest zdarzeniem o charakterze ciągłym) przesądza – zdaniem organu – o obowiązku sporządzenia dokumentacji w latach późniejszych.