Poland
Języki

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku refaktur

Podatnicy, którzy nabywają towary lub usługi od podmiotów niezależnych, a następnie bez dodawania własnej marży odsprzedają je spółkom powiązanym, też muszą sporządzić dokumentację podatkową zawierającą analizę danych porównawczych – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 marca 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ.