RSM Poland
Języki

Języki

Obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku spółki osobowej

W odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez spółkę osobową z podmiotami powiązanymi, zgodnie z art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) to spółka osobowa jako podmiot powiązany będzie miała obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W omawianych interpretacjach rozpatrywany jest przypadek spółki komandytowej. Zatem na podstawie regulacji art. 23y ust. 3 UPDOF, podpis pod tym oświadczeniem powinien złożyć kierownik jednostki, którym w przypadku spółki komandytowej jest jej komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnych wydanych 19 grudnia 2019 r. o znaku 0112-KDIL2-2.4011.87.2019.1.AM oraz 0112-KDIL2-2.4011.86.2019.1.AM.