Poland
Języki

Obowiązek dokumentacyjny w 2018 r. pomimo nieprzekroczenia progów transakcyjnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2019 r. o znaku  0113-KDIPT2-3.4011.141.2019.2.IR wskazał, że obowiązek, sporządzenia dokumentacji za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który podatnik był obowiązany sporządzić dokumentację cen transferowych, powstaje niezależnie od przekroczenia limitów wartości transakcji określonych w art. 25a ust. 1d UPDOF. Zdaniem organu treść art. 25a ust. 1a UPDOF wskazuje, że sporządzanie dokumentacji za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który podatnik był obowiązany sporządzić dokumentację jest obligatoryjne, bez względu na to, czy zostały przekroczone limity istotności transakcji wskazane w art. 25a ust. 1d ww. ustawy.