Poland
Języki

Nowe projekty rozporządzeń i nowa ustawa o wymianie informacji

Wreszcie pojawiły się nowe projekty rozporządzeń dotyczące tematyki cen transferowych, tj. w sprawie:

Co prawda wszystkie projekty rozporządzeń znajdują się aktualnie na etapie konsultacji publicznych, to jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa wejdą one w życie z początkiem 2017 roku.

Ponadto kwestie związane z raportowaniem w ramach Country-by-Country Reporting zostaną uregulowane w nowej ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (a nie jak to było w dotychczasowych zamierzeniach w UPDOP czy UPDOF).