Poland
Języki

Nieodpłatne poręczenie a obowiązek dokumentacyjny

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczenia od podmiotu powiązanego stanowi transakcję, zatem podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej o ile jego wartość przekracza ustawowe progi – tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 7 marca 2019 r. o sygn. akt I SA/RZ 1178/18 (orzeczenie nieprawomocne).