RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dot. uproszczeń typu safe harbour w roku 2020. Zgodnie z nim do umów pożyczek (odpowiednio kredytów i emisji obligacji) zawieranych w 2020 r. (do czasu wydania nowego obwieszczenia) stosuje się dotychczasowy rodzaj stopy procentowej i marżę (2 p.p.) ogłoszone w obwieszczeniu z 21 grudnia 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów