RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Raportowanie CBC

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach wprowadzonych w raportowaniu m.in. CBC. Zmienił się sposób przekazywania ww. powiadomienia, bowiem od 30 kwietnia 2019 r. CBC-P składane jest wyłącznie elektroniczne, bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego (przed 30 kwietnia 2019 r. mogło być składane w wersji papierowej; więcej na temat zmian pisaliśmy w Tax Alercie 6/2019). Formularz CBC-R(1) pozostaje bez zmian. Oba formularze znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów gov.pl/kas oraz na podatki.gov.pl.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów