RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Publikacja zaktualizowanych wzorów dokumentów elektronicznych TPR

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowano aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C). Jednocześnie resort wskazuje, że najistotniejsze zmiany dotyczyły m.in. dodania pola tekstowego, umożliwiającego (fakultatywnie) przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację. Inną zmianą jest umożliwienie wykazania korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej. Kolejna modyfikacja dotyczyła wyodrębnienia w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour. Poinformowano także, że na początku kwietnia zostaną opublikowane wzory formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów