RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Projekt rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie w 2021 r.

Link do procesu legislacyjnego