Poland
Języki

Korekty w cenach transferowych na bieżąco

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym korekty dokonywane przez Spółkę w celu wyrównania różnicy powstałej między budżetowaną a rzeczywistą liczbą procesów (konkretnych czynności wykonywanych w ramach świadczonych usług księgowych) nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e UPDOP i w konsekwencji Spółka będzie uprawniona do uwzględniania tych korekt w bieżących okresach rozliczeniowych (w których wystawiane będą faktury korygujące), zgodnie z art. 12 ust. 3j UPDOP. Przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.