Poland
Języki

Korekty w cenach transferowych na bieżąco

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW uznał, że korekty cen transferowych niewynikające z błędów podatników, ale ze zmiany okoliczności realizacji transakcji, należy ujmować na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. i odnosiła się do korekt dotyczących transakcji realizowanych w latach 2015-2017.