Poland
Języki

Kolejne rekomendacje Forum Cen Transferowych opublikowane

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane kolejne rekomendacje Forum Cen Transferowych, które dotyczą kryteriów selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych, sporządzania analizy zgodności oraz stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów