Poland
Języki

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia a obowiązki dokumentacyjne

Dobrowolne umorzenia udziałów bez wynagrodzenia podlega przepisom UPDOF, które dotyczą cen transferowych, zatem dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 1 UPDOF (w przypadku przekroczenia progów „istotności” transakcji) – tak wynika z interpretacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 września 2019 r. o znaku DPP7.8222.145.2018.GFQV, zmieniającej interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2018 r.