RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Zastosowanie zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego a poniesienie straty z któregokolwiek źródła przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 kwietnia 2020 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.101.2020.1.IM ponownie potwierdza, że brak obowiązku dokumentacyjnego należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą dokumentowaniu. Oznacza to, że jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów, to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów krajowych. Takie stanowisko zaprezentowano już wcześniej m.in. w interpretacji z 7 października 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO, czy zmienionej przez Szefa KAS interpretacji indywidualnej o znaku DPP13.8221.81.2019.CPXJ, wydanej 8 listopada 2019 r.