RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki a obowiązek dokumentacyjny

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wniesienie wkładu pieniężnego stanowi bowiem transakcje inną niż te określone w art. 11k ust. 2 pkt 1-3), w związku z tym należy do niej zastosować próg, o którym mowa w art. 11k ust. 2 pkt 4 UPDOP (2.000.000,00 zł). Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 maja 2020 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.81.2020.2.MS.