RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Ustalanie wartości transakcji jednorodnych

Ustalając wartość transakcji kontrolowanej, w której bierze udział kilka krajowych podmiotów powiązanych, a tylko jeden z nich poniósł stratę podatkową, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość transakcji z krajowym podmiotem, który poniósł stratę podatkową – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 24 kwietnia 2020 r. o znaku 0111-KDIB2-1.4010.50.2020.1.EN. Przedmiotowe zostało wprost uregulowane w art. 11l ust. 3 UPDOP.