RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Tylko 3 miesiące na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidulną (o znaku 0114-KDIP2-2.4010.27.2020.2.SJ), zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. byli zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz przekazania sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Takie stanowisko zaprezentowano już wcześniej w interpretacji z 22 listopada 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ.