RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Korekta cenach transferowych jest neutralna na gruncie ustawy VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2020 r. o znaku 0114-KDIP1-2.4012.52.2020.2.RD potwierdził dotychczasową linię interpretacyjną, zgodnie z którą rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi, polegające na wyrównaniu odpowiednio w górę lub w dół zakładanego poziomu dochodowości są poza zakresem opodatkowania VAT. Brak jest podstaw dla dokumentowania tego rodzaju rozliczeń przy użyciu faktury (w tym faktury korygującej). W rezultacie, wyrównanie dochodowości powinno być udokumentowane przy użyciu innych dokumentów księgowych niż faktura, np. przy użyciu not księgowych.