Poland
Języki

Coraz krótsza lista rajów podatkowych

Pięć krajów i terytoriów zostało wykreślonych z polskiej listy państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. OECD uznało, że Barbados, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Księstwo Liechtensteinu oraz Wspólnota Bahamów spełniają już standardy w ramach wymiany informacji podatkowej. W wyniku tego Minister Finansów i Rozwoju zaktualizował rozporządzenie określające kraje i terytoria uznawane za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw 22 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 997).