Poland
Języki

Ceny transferowe pod lupą organów podatkowych

W ostatnich latach obserwujemy wzmożone zainteresowanie administracji skarbowej zagadnieniem cen transferowych. W 2016 r. urzędy skarbowe w całym kraju przeprowadziły 376 kontroli poziomu cen stosowanych między podmiotami powiązanymi. Dla porównania w roku 2015 było ich 236. Można przypuszczać, że trend wzrostowy będzie trwał nadal, zwłaszcza że organy podatkowe kładą duży nacisk na pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo z roku na rok dysponują coraz bogatszym zapleczem technicznym, m.in. dostępem do baz danych zawierających sprawozdania finansowe wielu przedsiębiorstw.

Źródło: Rzeczpospolita, Aneta Błażejewska-Gaczyńska