Poland
Języki

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych transakcji udzielenia pożyczki przed 1 stycznia 2017 r. oraz obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych

W interpretacji z 20 czerwca 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ DKIS wyjaśnił, że zasady przeprowadzania aktualizacji dokumentacji podatkowej odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie nowych przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.