RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 9

W oczekiwaniu na zmiany – nowe przepisy dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

2 września 2015
11 sierpnia 2015 roku Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Jak naprawić błąd w sprawozdaniu finansowym?

20 lipca 2015
Leszek WOZIŃSKI
Błąd w sprawozdaniu finansowym może przytrafić się każdej jednostce gospodarczej. Często zostaje on wykryty dopiero po podpisaniu, a nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, wszystkie podmioty mają obowiązek korygowania wykrytych błędów, bez względu na to czy dotyczą one bieżącego roku obrotowego, czy też lat poprzednich.

MSRF w Polsce – czy to coś zmieni?

15 czerwca 2015
Marek TOMCZYK
Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) w Polsce daje ogromną szansę zwiększenia jakości usług audytorskich, a tym samym jakości samych sprawozdań finansowych z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (zarządów, akcjonariuszy/udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz biegłych rewidentów).

KSR 9 podpowie, jak przygotować sprawozdanie z działalności

15 czerwca 2015
Opublikowany 15 maja 2014 roku standard rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności” ma pomóc w sporządzaniu sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, a także upowszechnić dobre praktyki z zakresu prezentacji informacji finansowych. Ma on zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 roku, a jego adresatami są jednostki przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Zawarte w standardzie wskazówki odnoszą się zarówno do jednostek, jak i grup kapitałowych.

Nowe podejście do przychodów wg MSSF 15

18 maja 2015
1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Przychody z umów z klientami” (MSSF 15). Co ważne – dane porównywalne przedstawione w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy kończący się po 1 stycznia 2017 roku muszą być zgodne z nowym standardem, więc de facto wytyczne MSSF 15 należałoby stosować już od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadzenie tego standardu to znaczące ułatwienie dla podmiotów działających na arenie międzynarodowej. Wymogi MSSF 15 stanowią bowiem prawie całkowite ujednolicenie zasad rachunkowości według MSSF i US GAAP.

Wpływ niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na ocenę efektywności przedsiębiorstwa

4 maja 2015
Dariusz SZYMAŃSKI
Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej przyjęte w Polsce

27 kwietnia 2015
1 kwietnia 2015 roku Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) zostały przyjęte do stosowania w Polsce. MSRF są globalnymi standardami, zgodnie z którymi biegli rewidenci wykonują czynności rewizji finansowej oraz inne usługi pokrewne.   Chociaż MSRF dotyczą bezpośrednio biegłych rewidentów, to ich wprowadzenie przyniesie wartość dodaną także dla przedsiębiorców. Audytorzy stosujący MSRF powinni położyć duży nacisk na zrozumienie działalności jednostek, rozpoznanie istotnych ryzyk grożących przedsiębiorstwom oraz ocenić ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Audyt powinien zatem pomóc jednostkom zdiagnozować ich słabe strony, dzięki spojrzeniu niezależnego doradcy na „business” podmiotu. 

Traktat o dobrej robocie

17 kwietnia 2015
Piotr BINDAS
O współpracy z audytorem już na naszym blogu pisaliśmy, jednak kiedy przeglądam publicznie dostępne sprawozdania finansowe, szczególnie spółek notowanych na New Connect, to wydaje mi się, że ciągle mówi się na ten temat za mało. Proponuję przejrzeć kilka losowo wybranych sprawozdań finansowych, które emitenci prezentują na swoich stronach internetowych. Nie chodzi mi o ocenę działalności ekonomicznej tych spółek, ale o przyjrzenie się, w jaki sposób informacja na temat dokonań spółki w danym roku jest ujmowana w rocznym sprawozdaniu finansowym, które moim zdaniem powinno być informacją zarządu do organu nadrzędnego w spółce jakim są jej właściciele (tak tak, w spółce najważniejsi są jej udziałowcy/akcjonariusze, bo to po prostu ich własność). Często przeglądam sprawozdania spółek notowanych na New Connect i mnie, jako postronnego czytelnika kłują w oczy dwie rzeczy: nieumieszczanie wszystkich wymaganych ustawą o rachunkowości informacji oraz ogólna niechlujność prezentowanych sprawozdań finansowych, które tak naprawdę świadczą o podejściu zarządu spółki do tego dokumentu.

Wpływ zmiany stanu produktów na analizę finansową firmy

1 marca 2015
Dariusz SZYMAŃSKI
Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

RSM Poland na Forum Nowoczesnego Controlingu

3 listopada 2014
23-24 października 2014 roku eksperci RSM Poland uczestniczyli jako prelegenci w Forum Nowoczesnego Controlingu. Dariusz Szymański, Senior Manager, zaprezentował w swoim wystąpieniu zasady oceny efektywności projektów inwestycyjnych na przykładzie działalności deweloperskiej. Piotr Staszkiewicz, Audit Partner, podzielił się natomiast wiedzą o wpływie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na analizę marży na sprzedaży produktów.

Strony