Poland
Języki

Wyrok

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT bez konieczności informowania podatnika

8 listopada 2023
Anna JELIŃSKA, Milena CHLASTA
23 października 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę  dotyczącą kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia podatników podatku VAT. Uznał bowiem, że w niektórych przypadkach organ nie ma obowiązku informowania podatników w formie decyzji o pozbawieniu ich statusu czynnych podatników VAT, zaś wykreślenie z rejestru VAT przez urząd jest możliwe bez konieczności informowania podatnika.

Sądy po stronie podatników: przedsiębiorcy czerpiący zyski z najmu długoterminowego zaoszczędzą na podatku od nieruchomości

27 października 2023
Emilia KOWALCZYS
Przedsiębiorcy, którzy zajmują się najmem długoterminowym, mają powody do radości. 12 lipca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok, w którym uznał, że jeśli w danej nieruchomości zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe, to w stosunku do niej nie może zostać zastosowana podwyższona stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków związanych z prowadzeniem działalności. Zdaniem sądu nie jest przy tym istotne, czy potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez podatnika, czy przez osobę, której podatnik wynajmuje daną nieruchomość. 

Sądy po stronie podatników: czy nieodpłatne zakwaterowanie jest przychodem delegowanych pracowników?

6 października 2023
Katarzyna STYPA-SADOWSKA, Emilia KOWALCZYS
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń udzielanych pracownikom przez pracodawców od lat wzbudza wiele kontrowersji. Jedną ze spornych kwestii jest pytanie, czy zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę powoduje powstanie u tego pracownika przychodu, który należy opodatkować. Pracodawcy sprzeciwiali się zakusom fiskusa i jego profiskalnemu podejściu, jednak sądy dość jednolicie orzekały na korzyść organów administracji skarbowej – przynajmniej do niedawna. Odmienne stanowisko przedstawił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 r. 

Istotny wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

17 lipca 2023
Piotr WYRWA, Aleksandra SKIERŚ, Aleksandra DĄBKOWSKA
29 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny dla podatników wyrok. Orzekł w nim, że jeśli firma nabywa od podmiotu powiązanego z innego kraju kompleksowe usługi produkcji na materiałach powierzonych, wraz z szeregiem świadczeń akcesoryjnych lub uzupełniających, to nie skutkuje to powstaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w kraju siedziby usługodawcy.

Transakcje trójstronne – brak wzmianki w fakturze o odwrotnym obciążeniu może sprawić wiele kłopotów. Co na to TSUE?

23 stycznia 2023
Eryk WOJTYŚ
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 grudnia 2022 roku wydał niezwykle niekorzystny dla podatników wyrok (C 247/21). TSUE orzekł w nim jednoznacznie, iż, w ramach uproszczonej wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, podatnik musi zawrzeć na fakturze informację o „odwrotnym obciążeniu”, aby móc skorzystać z tej specjalnej procedury. Co więcej – błędu tego nie można naprawić nawet poprzez korektę faktury.

Odliczenie VAT w przypadku braku faktury: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

16 listopada 2022
Rafał PAZDYK
29 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niezmiernie interesujący wyrok (sygn. C-235/21), w którym uznał, że pisemną umowę można traktować jak fakturę uprawniającą do odliczenia VAT. Orzeczenie może mieć doniosłe znaczenie dla podatników – choć na ten moment nie wiadomo dokładnie, jaki wpływ będzie miało na interpretację przepisów przez polską administrację skarbową.
RSM_Poland_Graphic_Nieprawidlowe_Doreczenie_Rozstrzygniecia

Sądy po stronie podatników, czyli przegląd historii prawdziwych. Czy zaskarżenie nieprawidłowo doręczonego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej naprawia błąd fiskusa?

11 maja 2022
Katarzyna STYPA-SADOWSKA
Niewielu podatników zdaje sobie sprawę z tego, że przepisy procesowe – czyli przepisy dotyczące tego, w jaki sposób powinny być prowadzone czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno-skarbowa oraz postępowanie podatkowe – są tak samo istotne, jak przepisy materialne – czyli te, zgodnie z którymi podatnik musi sporządzać swoje rozliczenia.
RSM_Poland_Graphic

Podatek u źródła - wyrok NSA

22 maja 2017
Piotr LISS
15 maja 2017 roku NSA w poszerzonym składzie 7 sędziów orzekł, iż w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 roku płatnicy powinni byli pobierać podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznym podmiotom świadczącym poza terytorium Polski usługi niematerialne określone w art. 21 ust. 1 UPDOP. Jest to niewątpliwie niekorzystne i kontrowersyjne rozstrzygnięcie, które zapewni organom podatkowym dodatkowy argument pozwalający na zakwestionowanie prawidłowości dokonywanych dotychczas rozliczeń przez polskich płatników.