RSM Poland
Języki

Języki

ulga

Pakiet repatriacji kapitału w Polskim Ładzie: przejściowy podatek dochodowy

3 listopada 2021
Paweł SZMAŃKOWSKI
Pakiet repatriacji kapitału jest jednym z filarów Polskiego Ładu i oferuje ciekawe rozwiązania podatkowe, które mają stworzyć korzystne warunki do inwestowania kapitału Polsce. Jednym z proponowanych narzędzi podatkowych jest tzw. „przejściowy ryczałt od dochodów”. Mechanizm ten ma zachęcać do ujawniania dochodów dotychczas nieopodatkowanych, oferując w zamian złagodzenie negatywnych skutków podatkowych wynikających z podjętych w przeszłości działań związanych z unikaniem opodatkowania.

Jak działa ulga konsolidacyjna oferowana przez Polski Ład?

12 października 2021
Piotr WYRWA, Michał SZCZECH
W ramach Polskiego Ładu przewidziano preferencje podatkowe dla spółek dokonujących ekspansji gospodarczej poprzez nabywanie udziałów (akcji) innych podmiotów, a także dokonujących pierwszej oferty publicznej. Analiza przepisów każe jednak wątpić w to, że planowane zachęty będą mieć zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu przez podatników strategicznych decyzji o rozwoju.

Polski Ład – preferencje dla spółek holdingowych

4 sierpnia 2021
Piotr WYRWA, Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Kontynuujemy temat Polskiego Ładu i zmian podatkowych, jakie zaplanowano na 2022 rok. Po przepisach oferujących uproszczenia w wyborze „estońskiego CIT-u” oraz pakiecie wspierającym innowacje, kolejną godną uwagi nowością są preferencje przewidziane dla spółek holdingowych. Propozycja wygląda interesująco, niemniej wnikliwa analiza przepisów odkrywa wiele zagrożeń związanych z nowymi preferencjami.

Ulgi IP Box i B+R – czy można skorzystać z obydwu preferencji w zeznaniu rocznym składanym za 2019 rok?

28 lutego 2020
Piotr WYRWA
Niedługo podatnicy będą składać swoje zeznania roczne, w których po raz pierwszy będą mogli skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Z drugiej strony, czwarty rok z rzędu będą mogli oni skorzystać także z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Rodzi to pytanie, czy wybór jednej preferencji wyklucza możliwość skorzystania z drugiej?

Ulga B+R także dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych – korzystne zmiany od 2018 r.

11 czerwca 2018
Piotr WYRWA
Na mocy ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, z początkiem 2018 r. wprowadzono kolejne modyfikacje w funkcjonowaniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: B+R). Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Obszary problemowe ulgi na działalność badawczo-rozwojową – wynagrodzenia i składki pracowników

1 czerwca 2017
Piotr WYRWA
Ostatni wpis na blogu dotyczący ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) zakończyliśmy konkluzją, że pomimo liberalnego podejścia organów podatkowych, które pozwalają na korzystanie z niej przez szeroki krąg podatników, skuteczne wdrożenie ulgi wymaga pogłębionej analizy przepisów, które ją regulują – przede wszystkim w kontekście specyfiki działalności danego podatnika.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (prawie) dla wszystkich!

27 kwietnia 2017
Piotr WYRWA
Z początkiem 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono tzw. „ulgę na działalność badawczo-rozwojową”. Mechanizm ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wskazanych w ustawie wydatków (tzw. „kosztów kwalifikowanych”), poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, pomimo tego, że wydatki te zostały już rozpoznane, jako koszty uzyskania przychodów.

Ulga na złe długi także dwa lata po wystawieniu faktury

25 kwietnia 2017
Tomasz BEGER
Zgodnie z najnowszym orzeczeniem WSA w Gliwicach ws. ulgi na złe długi, podatnicy mogą skorygować podatek należny (z tytułu nieściągalnych wierzytelności) nawet, gdy od końca roku, w którym wystawiono fakturę upłynęły już dwa lata.  

Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową

12 stycznia 2016
Piotr LISS
1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (dalej: „Ustawa”). Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany w zakresie możliwych odliczeń w podatkach dochodowych. Uchylono przepisy regulujące zasady odliczeń w ramach tzw. ulgi technologicznej. W ich miejsce wprowadzono nową ulgę dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej.

Tax Alert 20/2015 - ulga na nowe technologie

7 grudnia 2015
Tomasz BEGER
10 listopada 2015 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie braku możliwości zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii w przypadku dokonania częściowej zapłaty w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji. NSA uznał, że zapłata części należności za zakup nowej technologii dokonana w roku poprzedzającym wprowadzenie jej do ewidencji nie daje prawa do skorzystania z ulgi na zakup nowych technologii. Możliwość taka dotyczy bowiem wyłącznie przedpłat i zadatków, których nie stanowi częściowa zapłata. Jest to kolejne orzeczenie, w którym sąd orzekł, że ulga nie obejmuje części zapłaty uiszczonej w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji.