Języki

Poland
Języki

Języki

Transfer pricing

Raje podatkowe – nowe obowiązki dokumentacyjne

7 maja 2021
Kamila DOBOSZ
Zmiany dotyczące cen transferowych w zakresie transakcji z tzw. rajami podatkowymi, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r., przysporzą podatnikom nie lada wyzwań. Przepisy wprowadziły m.in. obowiązek weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej transakcji, w ramach których rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym (i w zasadzie nie wiadomo, czy Ustawodawcy chodzi o rzeczywistego właściciela naszego kontrahenta, czy też strumienia pieniężnego generowanego w związku z daną transakcją – w regulacji brak doprecyzowania). Dodatkowo zobowiązały podatników do wskazywania uzasadnienia gospodarczego dla transakcji z rajami podatkowymi.
RSM_Poland_Graphic

Ceny transferowe - które przepisy wybrać?

5 sierpnia 2019
Anna PAPINA-UKLEJA
Ustawodawca, z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. całego pakietu nowych regulacji dotyczących tematyki cen transferowych, dał jednocześnie możliwość stosowania ich również w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego 2018. Możliwość taka w przypadku niektórych podmiotów wiązać się może ze znacznym zmniejszeniem obowiązków dokumentacyjnych. Nie wszystkie jednak aspekty wynikające z zastosowania nowych przepisów mogą okazać się korzystne. Artykuł Anny PAPINY dla seriwsu Infor.pl. 

Poland Finalizing Country-by-Country Tax, Profit Reporting

23 maja 2017
Tomasz BEGER
Tomasz BEGER's comments for Bloomberg International Tax Monitor on work on country-by-country reporting rules  in Poland.
ceny_transferowe_grafika

Nie taki diabeł straszny? – nowe przepisy w zakresie cen transferowych

9 lutego 2017
Sylwia KOZŁOWSKA
O zmianach w cenach transferowych mówiło się dużo i to od dawna. Hucznie zapowiadana rewolucja w transferówkach wreszcie nadeszła – od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady określania podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej oraz odmienny od dotychczasowego sposób kwalifikacji transakcji, które powinny być ujęte w dokumentacji cen transferowych.
Tax Alert RSM Poland

Ceny transferowe: grupowanie transakcji w świetle nowych przepisów

15 listopada 2016
Tomasz BEGER
Na gruncie nowych przepisów o cenach transferowych, które wejdą w życie już od stycznia 2017 r., dla określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych należy zsumować wartość wszystkich transakcji dokonanych z jednym podmiotem powiązanym. Nie można ich pogrupować w ramach jednego rodzaju, ponieważ metodę tę można zastosować tylko w odniesieniu do „innych zdarzeń”. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 15 lipca 2016 r., o znaku IBPB-1-2/4510-430/16/JW.  

Zmiany w zakresie BEPS

7 czerwca 2016
Aż 72% średniej wielkości przedsiębiorstw (definiowanych jako te o przychodach od 50 mln do 1 mld dolarów) działających na rynku międzynarodowym spodziewa się, że zapłaci wyższy podatek w związku z planami OECD dotyczącymi zwalczania erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków, a także wyraża zaniepokojenie możliwymi skutkami wdrożenia nowych zasad dot. BEPS.

Tax Alert 22/2015 - Ceny transferowe wg nowych regulacji

22 grudnia 2015
Tomasz BEGER
Dnia 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). Ustawa ta wprowadza m.in. gruntowne zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zarys przedmiotowych zmian przedstawialiśmy już Państwu w jednej z naszych poprzednich publikacji (Tax Alert 6/2015). Ostateczna ich treść różni się jednak niewiele od tego, co było wówczas zawarte w projektach ustawodawczych. Zmiany wejdą w życie w dwóch etapach: mniejsza część od 01 stycznia 2016 r. oraz znakomita większość od 01 stycznia 2017 r. Spośród wskazanych poniżej jedynie te dotyczące raportowania według krajów (Country-by-country reporting) obowiązywać będą z początkiem nowego roku, natomiast obowiązek stosowania pozostałych regulacji nastąpi po 31 grudnia 2016 r.

Dokumentacja cen transferowych – czy warto przygotowywać ją na bieżąco?

1 czerwca 2015
Sylwia KOZŁOWSKA
Niewątpliwie każdy podmiot powiązany zadaje sobie pytanie, czy opracowywać dokumentację podatkową, czy liczyć na łut szczęścia i brak wezwania z urzędu do jej przedłożenia? A jeśli już ją sporządzać, to kiedy – w trakcie roku podatkowego, czy po jego zakończeniu? Obecnie prawie każda kontrola w zakresie podatku dochodowego wiąże się z wezwaniem do przedstawienia dokumentacji cen transferowych. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w okresie od 1.01.2013 roku do 1.07.2014 roku, w przypadku uszczupleń zobowiązań podatkowych przekraczających 1 000 PLN, był brak dokumentacji[1]. Również w bieżącym roku kontrola dokumentacji podatkowej będzie stanowić jeden z priorytetów kontroli podatkowych (vide Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok).

Transferowy zawrót głowy

1 czerwca 2015
Tomasz BEGER
Artykuł Tomasza BEGERA i Mateusza CHŁOSTY w miesięczniku Forbes.

Transakcje z podmiotami powiązanymi na celowniku administracji podatkowej

13 kwietnia 2015
Tematyka cen transferowych staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Znacząco wzrosła skuteczność typowania podmiotów powiązanych, co wynika z porównania danych o ilości kontroli, które zakończyły się oszacowaniem dochodu. W 2013 roku niespełna 53% wszystkich przeprowadzonych przez urzędy skarbowe kontroli zakończyło się ujawnieniem nieprawidłowości w zakresie cen transferowych. Natomiast już w pierwszej połowie 2014 roku udział ten wyniósł aż 89%.

Strony