RSM Poland
Języki

Języki

Świadczenie usług

Czym jest i kogo dotyczy raportowanie DAC7?

2 września 2022
Monika SMAGA
Polska wprowadza regulacje, które nałożą nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych. Uwagę na te zmiany powinni zwrócić uwagę także sprzedawcy, którzy mogą spodziewać się większej liczby kontroli, dokonywanych przez organy podatkowe w celu weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych.

ISAE 3402 – dwa typy raportów

25 listopada 2021
Michał DREAS
Każda organizacja usługowa (service organisation) powinna dążyć do poszerzania swoich kompetencji i potwierdzania w praktyce profesjonalizmu. Jedną z metod udowadniania wysokiego poziomu kwalifikacji jest niewątpliwie przeprowadzenie audytu zgodnie ze standardem ISAE 3402.

Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

21 lutego 2017
Piotr LISS
W ostatnim czasie pojawił się ważny wyrok rozpatrujący kwestię opodatkowania opłat pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości opłaty te stanowią rekompensatę, a nie usługę, w związku z tym nie są opodatkowane VAT.