RSM Poland
Języki

Języki

Rzeczywisty właściciel

Podatek u źródła – nowa odsłona regulacji i nowe problemy w 2017 roku

20 lutego 2017
Tomasz BEGER
Z początkiem roku wprowadzone zostały istotne zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz zagranicznych podmiotów.