RSM Poland
Języki

Języki

Prezzi di trasferimento

Transakcje z podmiotami powiązanymi na celowniku administracji podatkowej

13 kwietnia 2015
Tematyka cen transferowych staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Znacząco wzrosła skuteczność typowania podmiotów powiązanych, co wynika z porównania danych o ilości kontroli, które zakończyły się oszacowaniem dochodu. W 2013 roku niespełna 53% wszystkich przeprowadzonych przez urzędy skarbowe kontroli zakończyło się ujawnieniem nieprawidłowości w zakresie cen transferowych. Natomiast już w pierwszej połowie 2014 roku udział ten wyniósł aż 89%.