RSM Poland
Języki

Języki

Podatek u źródła

Polski Ład porządkuje podatek u źródła (WHT)

3 września 2021
Katarzyna SADOWSKA
Ostatnia duża nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła miała wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Finansów wciąż jednak, przy pomocy kolejnych rozporządzeń, przesuwa datę ostatecznego wprowadzenia w życie tych zmian. Ogłosiło również, że pracuje już nad nowymi zmianami. Obecnie polscy przedsiębiorcy i ich zagraniczni kontrahenci nie mają więc pewności kiedy i w jakim kształcie zapowiedziane przepisy faktycznie zaczną obowiązywać.

XIV Majówka Podatkowa z RSM Poland

17 maja 2021
Już w najbliższy wtorek, 18 maja, o godzinie 16:45, odbędzie się prowadzone w ramach XIV Majówki Podatkowej spotkanie z Katarzyną SADOWSKĄ, Tax Supervisor w RSM Poland. Skierowane do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wszystkich innych zainteresowanych tematyką podatków wystąpienie zatytułowane zostało „Podatek u źródła a posiadanie przez odbiorcę należności statusu beneficial owner + studium przypadku”.

WHT – podatek u źródła od najmu urządzenia za granicą

13 sierpnia 2020
Dorota WARZUCHOWSKA
Czasami wynajem sprzętu i maszyn za granicą jest tańszy niż w Polsce. Jednak z wynajmem takiego sprzętu wiążą się dodatkowe obowiązki, z których podatnicy bardzo często nie zdają sobie sprawy. Przede wszystkim, w świetle prawa podatkowego, przy zakupie usług najmu czy też leasingu sprzętu od podmiotów zagranicznych przez polskiego przedsiębiorcę zastosowanie znajdują uregulowania dotyczące poboru podatku u źródła (WHT, withholding tax).

Dzierżawa tzw. „ciemnego włókna światłowodowego” („dark fiber”) a podatek u źródła, czyli wątpliwości bez liku

5 kwietnia 2019
Piotr WYRWA
Jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu z opodatkowaniem WHT dzierżawy tzw. „ciemnego światłowodu” jest niełatwe i wymaga szczegółowej analizy zarówno konkretnej umowy ROU, jaką zawiera polski podmiot, jak i postanowień właściwej w danym zakresie umowy o UPO. Analizę w tym zakresie utrudnia brak szerszej praktyki polskich organów podatkowych, które do tej pory zdawały się nie dostrzegać sygnalizowanego problemu.

Podatek u źródła - wyrok NSA

22 maja 2017
Piotr LISS
15 maja 2017 roku NSA w poszerzonym składzie 7 sędziów orzekł, iż w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 roku płatnicy powinni byli pobierać podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznym podmiotom świadczącym poza terytorium Polski usługi niematerialne określone w art. 21 ust. 1 UPDOP. Jest to niewątpliwie niekorzystne i kontrowersyjne rozstrzygnięcie, które zapewni organom podatkowym dodatkowy argument pozwalający na zakwestionowanie prawidłowości dokonywanych dotychczas rozliczeń przez polskich płatników.

Podatek u źródła – nowa odsłona regulacji i nowe problemy w 2017 roku

20 lutego 2017
Tomasz BEGER
Z początkiem roku wprowadzone zostały istotne zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz zagranicznych podmiotów.

Zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2017 r.

8 lutego 2017
Piotr WYRWA
Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.