Poland
Języki

Podatek od nieruchomości

Sądy po stronie podatników: przedsiębiorcy czerpiący zyski z najmu długoterminowego zaoszczędzą na podatku od nieruchomości

27 października 2023
Emilia KOWALCZYS
Przedsiębiorcy, którzy zajmują się najmem długoterminowym, mają powody do radości. 12 lipca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok, w którym uznał, że jeśli w danej nieruchomości zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe, to w stosunku do niej nie może zostać zastosowana podwyższona stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków związanych z prowadzeniem działalności. Zdaniem sądu nie jest przy tym istotne, czy potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez podatnika, czy przez osobę, której podatnik wynajmuje daną nieruchomość. 

Sądy po stronie podatników, czyli przegląd historii prawdziwych. Jak fiskus powinien respektować zasadę zaufania?

4 października 2022
Rafał PAZDYK
Stare porzekadło mówi, że "pycha kroczy przed upadkiem". Przekonały się o tym lokalne organy administracji, które swoimi autorytarnymi działaniami utrudniały podatnikowi realizację inwestycji, a potem zażądały podatku od nieruchomości, której inwestor nie zdążył wyburzyć. Na takie działania nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wskazał wiele błędów popełnionych przez fiskusa i stanął po stronie podatnika.
RSM Poland

Przełomowy wyrok TK w sprawie opodatkowania budynków

21 grudnia 2017
Piotr LISS
13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) – sięgając po zasadę in dubio pro tributario – wyrokiem (sygn. Akt 48/15) rozstrzygnął na korzyść podatnika wątpliwości w zakresie podatku od nieruchomości. Problem, z jakim zwrócono się do Trybunału dotyczył wątpliwości odnośnie uznawania budowli za obiekt budowlany, który spełnia kryteria definicyjne budynku. Rozstrzygnięcie sprawy ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców – głównie tych, którzy w budynkach mają urządzenia.

Tax Alert 7/2014

8 maja 2014
Tomasz BEGER
W niniejszym Tax Alercie przedstawiamy najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowywania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Uchwała siedmiu sędziów ukazała się w dniu 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13).