RSM Poland
Języki

Języki

Podatek od nieruchomości

Przełomowy wyrok TK w sprawie opodatkowania budynków

21 grudnia 2017
Piotr LISS
13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) – sięgając po zasadę in dubio pro tributario – wyrokiem (sygn. Akt 48/15) rozstrzygnął na korzyść podatnika wątpliwości w zakresie podatku od nieruchomości. Problem, z jakim zwrócono się do Trybunału dotyczył wątpliwości odnośnie uznawania budowli za obiekt budowlany, który spełnia kryteria definicyjne budynku. Rozstrzygnięcie sprawy ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców – głównie tych, którzy w budynkach mają urządzenia.

Tax Alert 7/2014

8 maja 2014
Tomasz BEGER
W niniejszym Tax Alercie przedstawiamy najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowywania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Uchwała siedmiu sędziów ukazała się w dniu 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13).