Poland
Języki

nowe technologie

Tax Alert 20/2015 - ulga na nowe technologie

7 grudnia 2015
Tomasz BEGER
10 listopada 2015 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie braku możliwości zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii w przypadku dokonania częściowej zapłaty w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji. NSA uznał, że zapłata części należności za zakup nowej technologii dokonana w roku poprzedzającym wprowadzenie jej do ewidencji nie daje prawa do skorzystania z ulgi na zakup nowych technologii. Możliwość taka dotyczy bowiem wyłącznie przedpłat i zadatków, których nie stanowi częściowa zapłata. Jest to kolejne orzeczenie, w którym sąd orzekł, że ulga nie obejmuje części zapłaty uiszczonej w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji.