RSM Poland
Języki

Języki

KSR 1

Różnice pomiędzy KSR 1 a MSR 7 w rachunku przepływów pieniężnych

15 września 2020
Julia GŁOWSKA
Bardzo często użytkownicy sprawozdania finansowego, szukając informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa, skupiają się na analizowaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednak nie każdy wie, że to w rachunku przepływów pieniężnych znajdują się informacje o faktycznym stanie gotówki oraz kierunku przepływu środków pieniężnych w danej organizacji.