RSM Poland
Języki

Języki

kryteria niezbędne do objęcie inwestycji pomocą publiczną

Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającym PSI

16 stycznia 2018
Piotr LISS
W październiku 2017 r. opublikowano projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, na podstawie którego miała nastąpić likwidacja funkcjonujących dotychczas specjalnych stref ekonomicznych, powołując w ich miejsce Polską Strefę Inwestycji, obejmującą zasięgiem terytorium całego kraju. Zapowiedzi ustawodawcy sugerowały, że nowy mechanizm wsparcia zacznie obowiązywać z początkiem 2018 r.