RSM Poland
Języki

Języki

ISA

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej przyjęte w Polsce

27 kwietnia 2015
1 kwietnia 2015 roku Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) zostały przyjęte do stosowania w Polsce. MSRF są globalnymi standardami, zgodnie z którymi biegli rewidenci wykonują czynności rewizji finansowej oraz inne usługi pokrewne.   Chociaż MSRF dotyczą bezpośrednio biegłych rewidentów, to ich wprowadzenie przyniesie wartość dodaną także dla przedsiębiorców. Audytorzy stosujący MSRF powinni położyć duży nacisk na zrozumienie działalności jednostek, rozpoznanie istotnych ryzyk grożących przedsiębiorstwom oraz ocenić ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Audyt powinien zatem pomóc jednostkom zdiagnozować ich słabe strony, dzięki spojrzeniu niezależnego doradcy na „business” podmiotu.