Poland
Języki

Doradztwo podatkowe

Exit Tax – kogo dotyczy i czym jest podatek od wyjścia?

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. Exit Tax, to podatek, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik zmienia swoją rezydencję podatkową lub przenosi swój majątek poza Polskę. Jeśli więc w wyniku ruchów podatnika Polska traci prawo do „normalnego” opodatkowania danego majątku, w grę wchodzi właśnie podatek Exit Tax. 

Ulga abolicyjna

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA
Ulga abolicyjna dotyczy osób osiągających dochody zza granicy, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce i stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę proporcjonalnego odliczenia. Polskie przepisy pozwalają podatnikom skorzystać z podatkowej ulgi abolicyjnej aby zmniejszyć wysokość podatku podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od zagranicznych dochodów. 

MDR: ogólne cechy rozpoznawcze schematów podatkowych

30 stycznia 2024
Ewelina KARLIŃSKA
Od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca, implementując przepisy dyrektywy DAC6 do polskiego porządku prawnego, wprowadził obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż polskie regulacje dotyczące MDR zawarte w Ordynacji podatkowej mają szerszy zakres niż przepisy unijnej dyrektywy DAC6.

Opodatkowanie WHT w przypadku pożyczki od podmiotu zagranicznego

24 stycznia 2024
Maciej GÓRSKI
Jedną z form finansowania dłużnego działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce są pożyczki środków pieniężnych od innych podmiotów prowadzących działalność biznesową. Finansowanie dłużne niekoniecznie musi być realizowane z wykorzystaniem instytucji bankowych. Polskie przedsiębiorstwa będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych, finansując działalność gospodarczą nierzadko korzystają z pożyczek jako formy finansowania. 

Definicja schematu podatkowego (MDR) oraz jego rodzaje

19 grudnia 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych, istnieją trzy grupy podmiotów, których dotyczy obowiązek raportowania.  Za jego niedopełnienie podatnikom grożą dotkliwe finansowe kary. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi MDR – w tym z definicją schematu podatkowego. 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich: kiedy można stosować 50% koszty uzyskania przychodów dla autorów?

19 grudnia 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Pracownikom, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu uzyskiwania przychodu w ramach stosunku pracy, przysługują – co do zasady – zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodu. Wobec osób, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, istnieje prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodu. Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza jednak pewne wyjątki, wskazując w niektórych przypadkach możliwość stosowania wyższych kosztów uzyskania przychodu. 

Kolejne zmiany w przepisach wprowadzających JPK_CIT

12 grudnia 2023
Michał SZCZECH
Pod koniec listopada 2023 r. Minister Finansów opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnione w dokumencie przepisy wprowadzające zmiany w JPK_CIT mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych (MDR) w Polsce

5 grudnia 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Sankcje za niezaraportowanie schematów podatkowych mogą być naprawdę wysokie, a przepisy ordynacji podatkowej regulujące obowiązki wynikające z dyrektywy DAC6 wskazują aż trzy podmioty, które mogą być odpowiedzialne za przekazanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. O tym, kto dokładnie powinien wywiązać się z tego zadania decyduje kilka czynników. Jakich?

Powrót podatku minimalnego – koniec okresu zawieszenia przepisów

28 listopada 2023
Piotr WYRWA
Wiele osób mogło już o tym zapomnieć, ale pakiet przepisów znany jako Polski Ład wprowadził tzw. podatek minimalny, który, zanim miał szansę na dobre wejść w życie, decyzją rządu został zawieszony ze względu na sytuację pandemiczną oraz wybuch wojny w Ukrainie. Okres zawieszenia dobiega jednak końca 31 grudnia 2023 r., co oznacza, że działający w Polsce podatnicy muszą stosować się do przepisów o podatku minimalnym od 1 stycznia 2024 r. Co przy tym istotne, odwieszone przepisy o podatku minimalnym zostały znowelizowane przez ustawodawcę w stosunku do ich pierwotnego brzmienia. O czym powinniśmy zatem pamiętać przy rozliczaniu minimalnego CIT?

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT bez konieczności informowania podatnika

8 listopada 2023
Anna JELIŃSKA, Milena CHLASTA
23 października 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę  dotyczącą kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia podatników podatku VAT. Uznał bowiem, że w niektórych przypadkach organ nie ma obowiązku informowania podatników w formie decyzji o pozbawieniu ich statusu czynnych podatników VAT, zaś wykreślenie z rejestru VAT przez urząd jest możliwe bez konieczności informowania podatnika.

Strony