Poland
Języki

Dokumentacja podatkowa

Czym są podmioty powiązane i jak je rozróżniać przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych?

7 lutego 2024
Eryk GRZECHOWSKI
Jak brzmi polska definicja podmiotów powiązanych? Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 4 UPDOP, z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny. Co to jednak znaczy? Chodzi o powiązania kapitałowe? A może o powiązania osobowe? I czym właściwie jest ten „znaczący wpływ”?

MDR: ogólne cechy rozpoznawcze schematów podatkowych

30 stycznia 2024
Ewelina KARLIŃSKA
Od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca, implementując przepisy dyrektywy DAC6 do polskiego porządku prawnego, wprowadził obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż polskie regulacje dotyczące MDR zawarte w Ordynacji podatkowej mają szerszy zakres niż przepisy unijnej dyrektywy DAC6.

Kiedy nie trzeba mieć dokumentacji cen transferowych?

23 stycznia 2024
Eryk GRZECHOWSKI
Koniec roku i pierwsze tygodnie nowego to dobry moment na rozpoczęcie wstępnej analizy obowiązków w zakresie cen transferowych za bieżący okres. Warto pamiętać, że nie dla wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych, nawet po przekroczeniu progów dokumentacyjnych. W ostatnich latach ustawodawca złagodził nieco przepisy cen transferowych wprowadzając kilka zwolnień z tego obowiązku. W dzisiejszym artykule omówimy krótko najważniejsze z nich.

Terminy raportowania o sprzedawcach przez operatora platformy – co warto wiedzieć przed pierwszym okresem raportowym?

11 stycznia 2024
Ewelina KARLIŃSKA
Unijna dyrektywa DAC7 wyznacza termin, w jakim informacje o sprzedawcach powinny zostać przekazane do właściwego organu podatkowego. Zgodnie z regulacją, operator platformy ma obowiązek zaraportowania informacji w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, którego one dotyczą. Polski ustawodawca skrócił ten termin. Co powinniśmy wiedzieć o raportowaniu według dyrektywy DAC7? Zakres podstawowych obowiązków sprawozdawczych operatorów platform sprzedażowych przedstawiamy poniżej.

Dyrektywa DAC7 i przepisy implementujące nowe obowiązki sprawozdawcze w Polsce

27 października 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Unijna dyrektywa DAC7 to kolejny sposób na to, aby organy podatkowe państw należących do UE mogły skuteczniej weryfikować poprawność rozliczeń podatników. I – niestety – jak to zwykle przy uszczelnianiu systemu podatkowego bywa, nowe przepisy wprowadzają dość duże zamieszanie, zwiększając zakres obowiązków sprawozdawczych części podatników. Oto najważniejsze informacje na temat tego, jak ma wyglądać raportowane według dyrektywy DAC7.

Schematy podatkowe – jakie są cele dyrektywy DAC6 oraz polskie regulacje dotyczące MDR?

23 października 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Mandatory Disclosure Rules (MDR) to przepisy zobowiązujące podatników do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych. Jako że pod pojęciem tym kryje się szeroki zakres działań i czynności wykonywanych przez podatników (a polskie regulacje przewidują większą liczbę obowiązków niż międzynarodowa dyrektywa DAC6), przedsiębiorcy powinni dobrze zapoznać się z ich zasadami i regularnie analizować zarówno zagraniczne jak i krajowe transakcje. Co zatem warto wiedzieć o MDR i DAC6 w Polsce?

Ceny transferowe – co musisz o nich wiedzieć?

29 maja 2023
Tomasz BEGER, Anna PAPINA-UKLEJA
Ze względu na złożoność przepisów, działający w Polsce przedsiębiorcy miewają duże trudności z weryfikowaniem swojego obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. A przed tymi podatnikami, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i muszą opisać w dokumentacji lokalnej oraz grupowej wszystkie wymagane ustawą i rozporządzeniami elementy, stoi przecież jeszcze większe wyzwanie.

Grupa VAT w Polsce

18 maja 2023
Daniel SIATKOWSKI
Od 1 stycznia 2023 r. – zgodnie z Polskim Ładem – w Polsce zaczęły funkcjonować tak zwane „grupy VAT”, w ramach których podmioty powiązane mogą w sposób neutralny rozliczać podatek od towarów i usług. Celem tej nowej instytucji jest zmniejszenie zakresu obowiązków administracyjnych, ograniczenie liczby dokumentów w obiegu oraz zwiększenie płynności finansowej firm decydujących się na takie rozwiązanie. W teorii – same plusy. A w praktyce? Oto krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, o których powinni pamiętać polscy podatnicy rozważający przystąpienie do grupy VAT.

Jak pakiet SLIM VAT 3 i ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce wpływają na prowadzenie firmy w Polsce?

11 maja 2023
Anna JELIŃSKA
Polski Sejm uchwalił dwie ustawy nowelizujące ustawę o VAT – pakiet SLIM VAT 3 i ustawę uszczelniającą system podatkowy w sektorze e-commerce. Celem pierwszej noweli jest uproszczenie przepisów dotyczących rozliczania VAT. Druga z kolei implementuje dyrektywę 2020/284, ustanawiającą nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych takich jak banki i inne instytucje finansowe.
ceny_transferowe_grafika

Nie taki diabeł straszny? – nowe przepisy w zakresie cen transferowych

9 lutego 2017
Sylwia KOZŁOWSKA
O zmianach w cenach transferowych mówiło się dużo i to od dawna. Hucznie zapowiadana rewolucja w transferówkach wreszcie nadeszła – od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady określania podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej oraz odmienny od dotychczasowego sposób kwalifikacji transakcji, które powinny być ujęte w dokumentacji cen transferowych.