RSM Poland
Języki

Języki

Transfer pricing

Przygotowujemy dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także dokumentacje transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzamy dokumentacje podatkowe tak, aby były optymalne i bezpieczne z perspektywy biznesowej i podatkowej.

Z roku na rok rośnie liczba kontroli podatkowych, w trakcie których pracownicy organów podatkowych kwestionują poprawność cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 2003 roku podatnicy sami muszą informować naczelników urzędów skarbowych w zeznaniu podatkowym o dokonywaniu obrotu z podmiotami powiązanymi. Dzięki temu organy podatkowe mogą w niezmiernie łatwy sposób wyselekcjonować podmioty, w których wyspecjalizowane zespoły inspektorów przeprowadzą szczegółową kontrolę w zakresie cen transferowych.

Negatywne konsekwencje wykrycia nieprawidłowości na tym polu mogą być dla podatnika katastrofalne. Organy podatkowe mają bowiem prawo samodzielnie określić wysokość przychodu (lub kosztu) podatkowego w przypadku, gdy stosowane w obrocie z podmiotami powiązanymi ceny nie odpowiadają rynkowym, przez co część lub całość dochodu „przerzucana” jest do innych krajów lub podmiotów.

Jedynym sposobem uniknięcia szacowania dochodu przez organy podatkowe jest przygotowanie zawczasu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej cen transferowych. W przypadku nieprzedstawienia dokumentacji na żądanie organu podatkowego lub nieuznania jej za rzetelną, możliwe jest przeszacowanie dochodu podatnika i opodatkowanie go sankcyjną stawką w wysokości 50%. Zagrożenie wynikające z nieprzygotowania wcześniej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi jest więc ogromne – nasze doświadczenia wskazują, że może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie transfer pricing zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter

Chcesz być na bieżąco w kwestiach audytu, prawa i podatków? Zapisz się na Newsletter RSM Poland.

Zapisz się