RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 9

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

5 lipca 2017
Tomasz BEGER
Tak jak informowaliśmy Państwa już niejednokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, kto jest odpowiedzialny za złożenie oświadczenia potwierdzającego sporządzenie dokumentacji podatkowej.

Rewolucja w transgranicznych rozliczeniach podatkowych

27 czerwca 2017
Tomasz BEGER
7 czerwca 2017 r. 68 krajów (w tym Polska) podpisało w Paryżu „Wielostronną Konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku” (ang. Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), dalej: Konwencja lub MLC.

RSM Poland awansuje w rankingu największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

23 czerwca 2017
23 czerwca 2017 roku "Rzeczpospolita" opublikowała kolejny, 11. już ranking firm doradztwa podatkowego. W zestawieniu największych firm według liczby doradców podatkowych RSM Poland zajęła 19. miejsce w Polsce, notując awans aż o 7 pozycji.

LPP Disputing Polish Tax Assessment From Trademark Licensing

23 czerwca 2017
Piotr WYRWA
Piotr WYRWA's comments for Bloomberg International Tax Monitor on some aspects re anti-avoidance clause.

Letterbox Companies Poland's Next Target in Fighting Avoidance

20 czerwca 2017
Piotr WYRWA
Piotr WYRWA's comments for Bloomberg International Tax Monitor on corporate income taxpayers doing business operations abroad.

Split payment w VAT od 2018 roku?

19 czerwca 2017
Tomasz BEGER
12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm tzw. podzielonej płatności w VAT (ang. split payment). Zgodnie z projektem, nowy mechanizm miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Transakcja z kontrahentem wykreślonym z rejestru podatników

12 czerwca 2017
Piotr LISS
Organy podatkowe kwestionują odliczanie podatku VAT należnego z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane do celów VAT. Czy prawo do odliczenia podatku VAT zależy od rejestracji kontrahenta?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – jak ją stosować w przypadku połączenia i podziału spółek oraz wymiany udziałów?

9 czerwca 2017
Piotr WYRWA
Dziś chciałbym przybliżyć Państwu wyrok TSUE w sprawie Euro Park Service i odpowiedzieć na pytanie, jak stosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania w przypadku połączenia i podziału spółek oraz wymiany udziałów.

Koniec sporu o wdowi grosz

8 czerwca 2017
Tomasz BEGER
15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę kończącą spór dotyczący opodatkowania sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od śmierci jednego z małżonków (sygn. akt II FPS 2/17).

Drukowanie paragonów w przypadku płatności mobilnej

2 czerwca 2017
Piotr LISS
Pojawił się przełomowy wyrok dotyczący drukowania paragonów w przypadku płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego.

Strony