RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 8

Formularz CIT-ST – kto, kiedy i jak musi raportować o swoich zakładach (oddziałach)?

14 sierpnia 2017
Piotr WYRWA
Zgodnie z art. 28 ustawy o CIT podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania rocznego CIT-8 informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (formularz CIT-ST). Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Odzyskanie i sprzedaż nieruchomości odebranych na podstawie dekretów – skutki w PIT

14 sierpnia 2017
Piotr WYRWA
Omówienie podstawowych konsekwencji podatkowych na gruncie PIT związanych z odzyskaniem nieruchomości lub otrzymaniem za nie odszkodowań. Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.    

Zmiany w 2018 roku: Leasing operacyjny może mocno stracić na atrakcyjności

31 lipca 2017
Piotr LISS
Komentarz Piotra LISSA dla Dziennika Gazeta Prawna.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach dochodowych

25 lipca 2017
Piotr LISS
19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw. W poniższym Tax Alercie pokrótce przedstawimy Państwu wprowadzone korzystne dla przedsiębiorców zmiany regulujące limity amortyzacji podatkowej oraz zasady poboru podatku u źródła od biletów lotniczych.

Poland to Start Publishing Largest Companies’ Tax Data

21 lipca 2017
Piotr LISS
Piotr LISS's comments for Bloomberg International Tax Monitor on Poland to Start Publishing Tax Data of Largest Companies

Rozporządzenia w sprawie cen transferowych w końcu opublikowane

21 lipca 2017
Tomasz BEGER
W ostatnim czasie opublikowane zostały trzy ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (CBCR) oraz rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

CIT: Firmy nie potrącą złych długów

18 lipca 2017
Piotr LISS
Strata ze zbycia wierzytelności, w tym własnych, będzie rozliczana w CIT oddzielnie od dochodu z działalności operacyjnej. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów to absurd. Artykuł Piotra LISSA dla serwisu Gazetaprawna.pl.

Wykonawstwo zastępcze bez odliczenia VAT

17 lipca 2017
Przemysław POWIERZA
6 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny wyrok (sygn. akt I FSK 2173/15) w przedmiocie prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę zastępczego. Orzeczenie jest prawomocne.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

5 lipca 2017
Tomasz BEGER
Tak jak informowaliśmy Państwa już niejednokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, kto jest odpowiedzialny za złożenie oświadczenia potwierdzającego sporządzenie dokumentacji podatkowej.

Rewolucja w transgranicznych rozliczeniach podatkowych

27 czerwca 2017
Tomasz BEGER
7 czerwca 2017 r. 68 krajów (w tym Polska) podpisało w Paryżu „Wielostronną Konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku” (ang. Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), dalej: Konwencja lub MLC.

Strony