RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 5

Zostaliśmy Partnerem konferencji „Finansowanie rozwoju firmy – nowe możliwości w 2018 roku”

24 stycznia 2018
RSM Poland została jednym z Partnerów konferencji „Finansowanie rozwoju firmy – nowe możliwości w 2018 roku”, której organizatorem jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gronie pozostałych Partnerów znaleźli się: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się 6 lutego w siedzibie PPNT (ul. Rubież 46, bud. H). Ze strony RSM Poland w konferencji udział weźmie nasz Tax Partner, Piotr LISS, który opowie o uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Companies Face Investment Hurdle to Qualify for Polish Tax Breaks

24 stycznia 2018
Piotr WYRWA
Companies Face Investment Hurdle to Qualify for Polish Tax Breaks: Piotr WYRWA's comments for Bloomberg International Tax Monitor.

Significant Changes to Polish CIT. Regulations Coming into Force in 2018

21 stycznia 2018
Piotr WYRWA
The beginning of the upcoming year will be marked—as usual—by taxpayers’ hectic preparations for the changes in tax law.  Piotr WYRWA's comments for Bloomberg BNA: European Tax Service. 

Cykl styczniowych spotkań śniadaniowych w Szczecinie

29 grudnia 2017
W styczniu będą miały miejsce w Szczecinie trzy spotkania o charakterze śniadaniowym, które RSM Poland organizuje wraz ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz z Północną Izbą Gospodarczą.

Przełomowy wyrok TK w sprawie opodatkowania budynków

21 grudnia 2017
Piotr LISS
13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) – sięgając po zasadę in dubio pro tributario – wyrokiem (sygn. Akt 48/15) rozstrzygnął na korzyść podatnika wątpliwości w zakresie podatku od nieruchomości. Problem, z jakim zwrócono się do Trybunału dotyczył wątpliwości odnośnie uznawania budowli za obiekt budowlany, który spełnia kryteria definicyjne budynku. Rozstrzygnięcie sprawy ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców – głównie tych, którzy w budynkach mają urządzenia.

Przełom w sprawie pierwszego zasiedlenia

11 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
16 listopada 2017 r. TSUE wydał ważny dla polskich podatników wyrok w sprawie spółki Kozuba Premium Selection sp. z o.o. (dalej: Spółka) przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt C-308/16). Orzeczenie rozwiewa wątpliwości związane z interpretacją pojęcia tzw. pierwszego zasiedlenia, którego prawidłowa wykładnia jest kluczowa dla rozpoznania obowiązku podatkowego lub zwolnienia w VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Obowiązek podatkowy przy usługach

7 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
Kolejne zapytanie o wiążącą wykładnię przepisów unijnych w zakresie VAT trafiło do Trybunału Sprawiedliwości UE z Niemiec. Tamtejszy Federalny Trybunał Skarbowy (Bundesfinanzhof) postanowieniem z 21 czerwca br. (sygn. akt: V R 51/16) zwrócił się do unijnego sądu o rozstrzygnięcie, czy nienegowane od wielu lat rozwiązanie, zgodnie z którym większość podatników VAT rozlicza podatek należny wg daty wykonania świadczenia, a nie wg daty otrzymania płatności od swoich kontrahentów, jest zgodne z prawem Unii. Konieczność rozliczania podatku już w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi, ale jeszcze przed otrzymaniem zapłaty, powoduje, że to podatnik przejściowo finansuje koszt należnego podatku. Tymczasem wg wspólnego systemu podatku od wartości dodanej takie obciążenie – nawet przejściowo – nie powinno wystąpić.

TSUE rozstrzygnie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w budowlance

5 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygn. akt I FSK 65/16) o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano- montażowych. Biorąc pod uwagę ugruntowaną już niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą, pytanie do TSUE to dobra wiadomość przede wszystkim dla branży budowlanej (ale nie tylko).

Limit kosztów w CIT w 2018 roku - usługi niematerialne, opłaty i należności za wartości niematerialne i prawne

30 listopada 2017
Piotr WYRWA
Od początku 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które nakładają na podatników CIT limity kosztów uzyskania przychodów odnośnie wydatków na usługi niematerialne, z tytułu opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz odnośnie kosztów dotyczących przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek. Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Wielka przeprowadzka poznańskich Urzędów Skarbowych

28 listopada 2017
Piotr LISS
Wielka przeprowadzka poznańskich Urzędów Skarbowych   W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. pięć poznańskich Urzędów Skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej zmieni swoją siedzibę.

Strony