RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 5

Narzędzia szybkiego reagowania w podatku VAT („quick fixes” cz. 4) – dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

5 sierpnia 2019
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać ujednolicone w całej Unii Europejskiej (UE) zasady dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy krajami Wspólnoty w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Ceny transferowe - które przepisy wybrać?

5 sierpnia 2019
Anna PAPINA
Ustawodawca, z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. całego pakietu nowych regulacji dotyczących tematyki cen transferowych, dał jednocześnie możliwość stosowania ich również w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego 2018. Możliwość taka w przypadku niektórych podmiotów wiązać się może ze znacznym zmniejszeniem obowiązków dokumentacyjnych. Nie wszystkie jednak aspekty wynikające z zastosowania nowych przepisów mogą okazać się korzystne. Artykuł Anny PAPINY dla seriwsu Infor.pl. 

Resort finansów poleca rozwiązania, których nie ma w przepisach

30 lipca 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Wydawanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych powoli staje się tradycją. Problemem jest jednak to, że resort podpowiada działania, które nie mają potwierdzenia w przepisach. Zdaniem ekspertów, korzystanie z objaśnień jest ryzykowne. Za jakiś czas mogą się bowiem okazać źródłem sporów, których finał znajdzie się w sądzie. Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla portalu Prawo.pl.

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła – kto może z nim wystąpić?

22 lipca 2019
Michał SZCZECH
Na skutek zmian wprowadzonych w zakresie podatku u źródła, polskie firmy, które wypłacają zagranicznemu kontrahentowi odsetki, dywidendy lub należności licencyjne przekraczające rocznie sumę 2.000.000 zł są objęte nowymi zasadami poboru podatku u źródła według stawki przewidzianej w ustawie o PIT albo o CIT. Komentarz naszego Tax Consultanta, Michała SZCZECHA dla INFOR.pl.

Sądy rejestrowe walczą z zaległościami w składaniu rocznych sprawozdań finansowych

18 lipca 2019
Krzysztof WARAKOMSKI
Ponad rok temu wprowadzone zostały rewolucyjne zmiany dotyczące składania i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Od 15 marca 2018 roku dokumenty te składane są za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dodatkowo, od 1 października 2018 roku także same roczne sprawozdania finansowe sporządza się elektronicznie.  Komentarz naszego Corporate Advisory Supervisora, Krzysztofa WARAKOMSKIEGO dla INFOR.pl.

Implementacja „quick fixes” dla celów VAT w Niemczech

16 lipca 2019
Bartłomiej BARTKIEWICZ
Na początku października 2018 roku Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych UE przyjęła projekty aktów prawnych wprowadzających tymczasowe rozwiązania w zakresie rozliczania transakcji transgranicznych (tzw. „quick fixes”) dla celów VAT. Mają one być stosowane od 1 stycznia 2020 roku i obowiązywać do momentu przyjęcia docelowego, nowego systemu podatku od towarów i usług. W Niemczech formalne przygotowania do implementacji unijnych regulacji rozpoczęły się 8 maja 2019 roku i przyjęły formę projektu zbiorczej ustawy zawierającej tegoroczne nowelizacje podatkowe.

Istotne zmiany VAT w wewnątrzunijnym obrocie towarowym – quick fixes

16 lipca 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
24 czerwca 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ustawy – Kodeks karny skarbowy (UC158). Projekt stanowi implementację postanowień dyrektywy Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. Projektowane regulacje w sposób znaczący wpłyną na opodatkowanie VAT obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej. Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla portalu INFOR.pl.

Solidarna odpowiedzialność od złotówki: Drobne zakupy bardziej ryzykowne

15 lipca 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Przedsiębiorca, który kupi, choćby za złotówkę, elektronikę, biżuterię, węgiel bądź części do samochodu lub motocykla, odpowie solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT. Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla Gazeta Prawna.pl.

Poland to Introduce Mandatory VAT Split Payment Mechanism

15 lipca 2019
Piotr WYRWA
The split payment mechanism for VAT will be mandatory in Poland from September 2019. Our Tax Supervisor, Piotr WYRWA discusses why this will be a major challenge for multinationals doing business in Poland.  Read the Piotr WYRWA's comments for Bloomberg Tax.

Niższy podatek za promowanie w grach polskiej kultury

12 lipca 2019
Piotr WYRWA
Komentarz naszego Tax Supervisora, Piotra WYRWY, dla seriwsu Prawo.pl. 

Strony