RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 39

Tax Alert 2/2014

21 lutego 2014
Przemysław POWIERZA
W związku z uzyskaną pozytywną decyzją Komisji Europejskiej, pozwalającą Polsce na wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od samochodów osobowych, dnia 7 lutego 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: UPTU). W poprzednim Tax Alercie przedstawiliśmy Państwu istotę sporu o odliczenie VAT w przypadku samochodów osobowych. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze zmiany w wersji finalnej, które zaczną obowiązywać już niebawem. Na szczęście akt ten wejdzie w życie nie jak pierwotnie zakładano po 14 dniach od opublikowania go w Dzienniku Ustaw, ale od 1 kwietnia 2014 roku. Na chwilę obecną UPTU czeka już tylko na podpis Prezydenta, co jest kwestią zapewne kilku dni.

VAT: Ustalanie obowiązku podatkowego wciąż nastręcza trudności

30 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Artykuł został opublikowany 30 stycznia 2014 w Dzienniku Gazecie Prawnej 

Tax Alert 1/2014

27 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Na przestrzeni ostatnich miesięcy temat pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów z tzw. kratką zdominował media i stał się m.in. argumentem, którym posługują się dealerzy samochodów próbując nakłonić konsumentów do zakupu aut z homologacją ciężarową. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu powody, dla których tematyka pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych budzi tyle kontrowersji, zarówno po stronie organów podatkowych, jak i z perspektywy zwykłego podatnika.

Sprzedaż materiałów budowlanych z usługą nie zawsze z 8-proc. stawką

3 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 3 stycznia 2014

Tax Alert 16/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

Tax Alert 20/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Poniżej chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Strony