RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 38

Tax Alert 10/2014

3 czerwca 2014
Przemysław POWIERZA
Wbrew wcześniejszym przekonaniom rejestracja przez podatników aut wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej cieszy się naprawdę dużą popularnością. Jak podają izby skarbowe liczba takich aut, zarejestrowanych na przestrzeni kilku tygodni od wprowadzenia nowych przepisów, sięgnęła ponad 33 tys. szt. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) od dnia 1 kwietnia 2014 roku istnieje możliwość pełnego odliczenia podatku VAT, naliczone-go od wydatków na samochody osobowe (także te zarejestrowane jako ciężarowe „z kratką”). Warunkiem jest jednak wykorzystywanie ich wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Tax Alert 9/2014

13 maja 2014
Przemysław POWIERZA
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów zamieściło Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W chwili obecnej nie jest znane ostateczne brzmienie tych regulacji, ale nie ulega wątpliwości, iż od przyszłego roku zajdą w tej dziedzinie dość znaczące modyfikacje.

Opodatkowanie podatkiem VAT kompleksowych usług budowlanych

12 maja 2014
Przemysław POWIERZA
W ramach stałego cyklu „Temat tygodnia” w poświęconej zagadnieniom prawa podatkowego części Dziennika Gazety Prawnej z dnia 12 maja 2014 r., Przemysław Powierza skomentował problem z opodatkowaniem VAT kompleksowych usług budowlanych.

Tax Alert 8/2014

9 maja 2014
Przemysław POWIERZA
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183) od 11 maja br. zacznie obowiązywać szereg nowych przepisów Ordynacji podatkowej, wprowadzających możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy organami podatkowymi i podatnikami w formie elektronicznej. Obie strony z pewnością wiele zaoszczędzą na papierowej korespondencji a do tego wszyscy wspólnie ochronimy więcej lasu. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na sposób doręczania pism w formie elektronicznej. Doręczenie wyznacza początek biegu terminów, których należy przestrzegać stosując prawo podatkowe. Do nowego sposobu kontaktu z organami podatkowymi podchodźmy więc ostrożnie.

Tax Alert 7/2014

8 maja 2014
Tomasz BEGER
W niniejszym Tax Alercie przedstawiamy najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowywania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Uchwała siedmiu sędziów ukazała się w dniu 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13).

Tax Alert 6/2014

4 kwietnia 2014
Tomasz BEGER
W aktualnym Tax Alercie chcielibyśmy przypomnieć Państwu o wprowadzonej w połowie 2013 roku modyfikacji do polskich przepisów dotyczących cen transferowych, w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 roku. Jedną z wprowadzonych wówczas nowości był podatkowy aspekt restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa. Postanowiliśmy ponownie zwrócić Państwa uwagę na to zagadnienie, bowiem dnia 3 marca 2013 roku Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przedstawione opracowanie jest w przewarzającej mierze, tłumaczeniem wyjaśnień zawartych w nowym IX rozdziale Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych. Jednakże, jego publikacja świadczy o tym, że urzędnicy zaznajomili się już z tematem i są gotowi do wdrażania zaprezentowanych rozwiązań w życie. Z uwagi na obszerność oraz znaczny poziom skomplikowania problematyki związanej z restrukturyzacją działalności, w niniejszym Tax Alercie pragniemy jedynie zasygnalizować Państwu, jakie transakcje mogą zwrócić uwagę organów podatkowych oraz jakie działania pomogą zminimalizować ryzyko negatywnego wyniku kontroli podatkowej w tym zakresie.

Tax Alert 5/2014

28 marca 2014
Przemysław POWIERZA
W dniu 27 marca br. w kioskach i salonach prasowych pojawił się najnowszy – kwietniowy numer polskiego wydania miesięcznika Forbes, a w nim dodatek „Podatki przedsiębiorcy”, w którym to eksperci z najbardziej znanych spółek doradztwa podatkowego analizują problemy podatkowe, z jakimi muszą sobie radzić przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce. W tym szacownym gronie znaleźli się także eksperci z RSM Poland: Tomasz Beger i Przemysław Powierza, którzy kolejno piszą o absurdach działań prowadzonych przez polskie organy podatkowe.

Świadczenia pod lupą, czyli syzyfowa praca

27 marca 2014
Tomasz BEGER
Artykuł został opublikowany 27 marca 2014 w dodatku do miesięcznika Forbes - Podatki Przedsiębiorcy

Tax Alert 4/2014

14 marca 2014
Piotr LISS
NSA w wyroku z 6 marca 2014 r., o sygn. akt II FSK 745/12 (orzeczenie prawomocne) orzekł, że podatnik występujący z wnioskiem o interpretację indywidualną uiszcza stosowną opłatę od liczby stanów faktycznych czy zdarzeń przyszłych, a nie od ilości regulacji czy też pytań zawartych w tymże wniosku.

Tax Alert 3/2014

12 marca 2014
Piotr LISS
W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę związaną z możliwością ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w przypadku zawarcia umowy spółki bądź dokonania jej zmiany, jeżeli wiązało się to także z wniesieniem wkładu niepieniężnego. Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 roku (sygn. II FSK 637/12) potwierdził, iż nie zawsze tego rodzaju czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i odzyskanie zapłaconego uprzednio podatku.

Strony